33930919-33530533-33530353 تهران - لاله زار جنوبی - مجتمع تجاری بو شهری - طبقه اول - واحد 7
+1 2223 4567 Mon - Fri 09:00 - 17:00 4th Avenue Kingston St. New York
+1 8887-3342 Mon - Fri 09:00 - 17:00 55th Floor Paulsson Bd. SF

شیرهای نامور (بغل خور) مخصوص ACTUATOR ها ، سری SN

این شیرها برای فرمان دادن به عملگرهای بادی(ACTUATOR) های مورد استفاده در شیرهای توپی و سایر انواع شیرها استفاده می شوند. 

رسان تکنیک، نماینده فروش محصولات YPC کره در ایران، شیر نامور، شیر بغل خور، شیر اکچوییتر، شیر پنوماتیک SN4101-SF4101-SF6200-SF4200-SF4303


دانلود کاتالوگ
کلمات کلیدی:شیر نامور،SN4101، PNEUMATIC ACTUATOR